اصول کنترل کیفیت گوشت طیور بسته بندی شده

اصول کنترل کیفیت گوشت طیور بسته بندی شده کنترل کیفیت گوشت طیور شامل بررسی ویژگی های ظاهری و حسی،...

اصول کنترل کیفیت گوشت طیور بسته بندی شده

کنترل کیفیت گوشت طیور شامل بررسی ویژگی های ظاهری و حسی، ویژگی های شیمیایی و میکروبی آنمیشود.

ـ ویژگی های حسی و ظاهری گوشت طیور عبارت اند از: بافت، رنگ پوست، رنگ گوشت، بو، مزه و...در کنترل کیفیت، ویژگی های ظاهری گوشت طیور بسته بندی شده باید نکات زیر مورد بررسی قرار گیرند. در داخل بسته نباید خونابه یا آب منجمد وجود داشته باشد.

- به صورت منجمد به دست مصرف کننده برسد

- پس از انجمادزدایی، عضلات سختی و قوام طبیعی داشته باشند و لیز و لزج نباشند.

- بدون آثار و نشانه های سوختگی ناشی از انجماد و نیز علائم کپک زدگی باشد.

 - وزن آب تراوش شده از گوشت تازه (مجموع آب جمع شده درون بسته بندی و آب جذب شده به وسیله ماده جاذب)، نباید از 6 درصد وزن گوشت بسته بندی شده، بیشتر باشد.

- مرغ منجمد باید فاقد هرگونه بوی غیرطبیعی مثل بوی ترشیدگی یا تعفن باشد.

- پوست باید رنگ طبیعی مخصوص به خود را داشته باشد و به طور یکنواخت روی بدن کشیده شده باشدو فاقد هرگونه پارگی، تورم، خون مردگی، آثار سوختگی ناشی از انجماد، تغییر رنگ، خراش و کاملا تمیز و عاری از پر و ذرات خارجی و آلودگی باشد

 

 

ـ ویژگیهای شیمیایی مورد اندازه گیری در گوشت طیور عبارت اند از: pH ،اسیدیته، ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام و همچنین میزان باقی مانده داروها و سایر مواد شیمیایی در گوشت طیور، نباید از حداکثر میزان مجاز که توسط مراجع قانونی و ذیصلاح کشور تعیین میشود، بیشتر باشد.

ـ آزمونهای میکروبی مربوط به گوشت طیور عبارت اند از: شمارش کلی، سالمونلا، اشرشیاکلی، کپک و مخمر و...

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط کاربر جدید
کاربر جدید

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید