رویداد-آموزشی-ترویجی-نگاه-نو-2

رویداد آموزشی ترویجی نگاه نو 2

آشنایی با یافته های نوین در تولید پنبه
نکات-مهم-در-سرشاخه-کاری-گردو

نکات مهم در سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
آیا-باغ-جدید-احداث-کنیم-یا-باغات-قدیمی-اصلاح-کنیم

آیا باغ جدید احداث کنیم یا باغات قدیمی اصلاح کنیم؟

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سرشاخه-کاری-گردو

سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
روند-توسعه-باغات-گیلاس

روند توسعه باغات گیلاس

مصاحبه با جناب آقای دکتر گنجی مقدم محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سرشاخه-کاری-گیلاس

سرشاخه کاری گیلاس

مصاحبه با جناب آقای دکتر گنجی مقدم محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
شرایط-کاشت-غلات-در-مناطق-با-خاک-و-آب-شور

شرایط کاشت غلات در مناطق با خاک و آب شور

مصاحبه با جناب آقای دکتر پیمان کشاورز معاون پزوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مدیریت-مصرف-کود-و-تغذیه-گندم-آبی

مدیریت مصرف کود و تغذیه گندم آبی

مصاحبه با جناب آقای دکتر پیمان کشاورز معاون پزوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مدیریت-مصرف-کود-و-تغذیه-کلزا-در-مرحله-داشت

مدیریت مصرف کود و تغذیه کلزا در مرحله داشت

مصاحبه با جناب آقای دکتر پیمان کشاورز معاون پزوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پرورش-کرم-بالغ-و-بیماری-های-کرم-ابریشم-نوغانداری

پرورش کرم بالغ و بیماری های کرم ابریشم (نوغانداری)

مصاحبه با سرکار خانم دکتر عاطفه سیددخت
پرورش-کرم-جوان-نوغانداری

پرورش کرم جوان (نوغانداری)

مصاحبه با سرکار خانم دکتر عاطفه سیددخت
پرورش-کرم-ابریشم-نوغانداری

پرورش کرم ابریشم (نوغانداری)

مصاحبه با سرکار خانم دکتر عاطفه سیددخت
آموزشی-عملیات-پرورش-حلزون-در-باکس

آموزشی عملیات پرورش حلزون در باکس

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
توجیه-اقتصادی-پرورش-حلزون

توجیه اقتصادی پرورش حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
ترمیم-شکستگی-لاک-حلزون-و-مدیریت-بهداشتی-حلزون-ها

ترمیم شکستگی لاک حلزون و مدیریت بهداشتی حلزون ها

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
انوع-روش-های-پرورش-و-تغذیه-حلزون

انوع روش های پرورش و تغذیه حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
تولید-مثل-و-ضریب-تکثیر-حلزون

تولید مثل و ضریب تکثیر حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
مصارف-درمانی-و-تجهیزات-نگهداری-و-پرورش-حلزون

مصارف درمانی و تجهیزات نگهداری و پرورش حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
انواع حلزون و اناتومی بدن حلزون

انواع حلزون و اناتومی بدن حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
اصول-اولیه-تکثیر-و-پرورش-حلزون

اصول اولیه تکثیر و پرورش حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
ویژگیهای-ارقام-زراعی-پنبه

ویژگیهای ارقام زراعی پنبه

جناب آقای دکتر عمران علیشاه عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور