اصول شست وشو و درجه بندی میگو

اصول شست وشو و درجه بندی میگو آماده سازی و نگهداری میگو در عرشه پس از صید مهم است زیرا فعالیت شدی...

اصول شست وشو و درجه بندی میگو

آماده سازی و نگهداری میگو در عرشه پس از صید مهم است زیرا فعالیت شدید سیستم آنزیمی در بدن میگو و شرایط آب و هوایی مناطق صید محصول، آن را مستعد تغییرات سریع شیمیایی پس از صید کرده و سبب کاهش سریع کیفیت محصول در شرایط نامساعد میشود. از این رو آماده سازی اولیه و سرد کردن سریع محصول پس از صید، مهمترین مرحله عمل آوری محسوب میشود.

در شرایط معمول و در پایان عملیات، تور از آب خارج شده و میگوهای صید شده در عرشه تخلیه میشود. در این حال عمل جداسازی میگوها از سایر آبزیان و نوعی درجه بندی اولیه به صورت دستی صورت میگیرد، سپس میگوها با آب دریا شسته میشوند و در صورت لزوم سر آنها به سرعت توسط کارگران عرشه با دست جدا شده و سپس یگوها درون سبدهای مخصوص ریخته و مجددا با آب دریا شستوشو می شوند.

 

 

مهمترین مراحل آماده سازی در کارگاه بسته بندی میگو عبارت اند از:

1ـ دریافت میگوی تازه:

میگوها با کامیون مجهز به مخازن عایق و همراه مخلوط آب و یخ به کارگاه حمل میشوند. در هنگام تحویل، پس از بررسی ظاهری و ارگانولپتیک محصول، همچنین کنترل دمای آن و وضعیت بهداشتی خودروی حمل، در سالن سرد کارخانه تخلیه میشوند.

2ـ شستوشوی اولیه:

میگوهای دریافت شده در آب کلرینه (با کلر باقیمانده حداکثر 3 میلیگرم در لیتر) در مخازن مخصوص با پمپاژ و فشار زیاد آب شستوشو شده تا همه اجسام خارجی و همچنین یخ از محصول جدا شوند .

3ـ نگهداری:

میگوها در پودر یخ و یا در پودر یخ و آب نگهداری میشوند. بلافاصله پس از شستوشوی میگوها، در صورت مازاد بودن بر خط تولید، در پیش سردخانه به همراه پودر یخ و آب در داخل سبدهای عایق و یا مخزن آب نمک نگهداری میشوند.

4ـ شستوشو با آب سرد:

میگوها در این مرحله، با آب سرد (با حداکثر دمای 4 درجه سلسیوس) شستوشو میشوند.

5  ـ بازرسی:

در این مرحله میگوها مورد بازرسی قرار گرفته و میگوهای نامناسب، جداسازی میشوند .

6  ـ درجه بندی اولیه:

در این مرحله میگوها براساس اندازه و وزن، با استفاده از یک سیستم درجه بندی غلتکی در سایزهای مختلف جداسازی میشوند. معمولا میگوهای درشت بدون انجام عملیات سرزنی و پوست گیری، به صورت کامل وارد مرحله بعد میشوند در حالی که میگوهای ریز ابتدا سرزنی و پوست گیری شده و سپس وارد مرحله بعد میشوند .

7ـ سرزنی، پوست و روده گیری:

در این مرحله سر، پوست و روده میگوها با دست و یا دستگاه جدا میشوند.

8  ـ شستوشو با آب سرد:

میگوها در این مرحله دوباره با آب سرد (با حداکثر دمای 4 درجه سلسیوس) شستوشو داده میشوند.

9ـ بازرسی مجدد:

در این مرحله میگوها روی نوار نقاله از نظر بقایای پوست و روده و تمیز بودن، بازرسی مجدد میشوند .

10ـ غوطه وری در محلول ترکیبات گوگرددار:

میگوهای شسته شده در یکی از محلول های متابی سولفیت سدیم یا سولفیت سدیم یا متابی سولفیت پتاسیم یا سولفیت پتاسیم غوطه ور میشوند. پس از پایان عملیات باید میزان باقیمانده مجاز این مواد در محصول باید استاندارد باشد.

11ـ توزین و قرار گرفتن در ظرف:

میگوها با وزن مشخص توزین شده و داخل ظروف مناسب قرار داده میشوند .

12ـ انجماد:

انجماد میگوها باید به نحوی باشد که حداقل دمای عمق محصول 18- درجه سلسیوس باشد.

13ـ بسته بندی در جعبه مادر:

میگوهای بسته بندی شده در مرحله قبل در جعبه های مادر قرار داده میشوند و بر روی این جعبه ها باید کلیه مشخصات محصول درج شود..

14ـ نگهداری در سردخانه:

جعبه های مادر پس از نشانه گذاری در حداقل دمای 18- درجه سلسیوس، بر روی پالت مخصوص تا زمان عرضه به بازار در سردخانه نگهداری میشوند.

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط کاربر جدید
کاربر جدید

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید