اصول سردخانه گذاری وکنترل کیفیت میگو

اصول سردخانه گذاری میگو  - سردخانه باید به نحوی کنترل شود که دمای محصول را با کمترین نوسان در 18-...

اصول سردخانه گذاری میگو

 - سردخانه باید به نحوی کنترل شود که دمای محصول را با کمترین نوسان در 18- درجه سلسیوس، یا پایین تر حفظ کند.

 - نوسانات دما چه از لحاظ درجه حرارت و چه از لحاظ مدت زمان نگهداری در دمای نامناسب، اهمیت دارد.

 - تا حد ممکن باید از تغییرات بیشتر از 2 درجه سلسیوس جلوگیری نمود.

 - دمای سردخانه باید به دفعات متعدد با استفاده از ترموگراف، اندازه گیری شود.

 - سرعت جریان هوا در سردخانه نباید بیشتر از آنچه لازم است، باشد.

 - محصولات باید به نحوی چیده شوند که مانع گردش هوا نشوند و نباید با دیوارها، سقف یا کف تماس مستقیم

داشته باشند. فاصله بین محصولات و دیوارها و سقف و کف باید حداقل 10 سانتیمتر باشد.

 - در سردخانه باید یک سیستم کنترل شده جابه جایی وگردش کالا به کار گرفته شود.

 

 

اصول کنترل کیفیت میگو

کنترل کیفیت محصول نهایی اهمیت بسیاری دارد. باید از محصول به صورت تصادفی نمونه برداری انجام گیرد و نمونه ها توسط واحد کنترل کیفیت مورد آزمون های مربوطه قرار گرفته و در صورت تأیید کیفی، آنها را میتوان انبار نمود یا به بازار ارسال کرد.

پس از نمونه برداری 3 آزمایش مهم شمارش کلی میکروبی و شمارش کلی فرم های مدفوعی (اشرشیاکلی) و شمارش استافیلو کوکوس کواگولاز مثبت انجام میگیرد و نتایج به دست آمده با استاندارد مربوطه مقایسه میشود.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط کاربر جدید
کاربر جدید

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید