اصول-نگهداری-و-حمل-ونقل-گوشت-ماهی

اصول نگهداری و حمل ونقل گوشت ماهی

با توجه به اینکه فعالیت های آنزیمی و میکروبیولوژیکی تا حد زیادی تحت تأثیر درجه دما قرار دارند. لذا کنترل درجه حرارت در طول مدت نگهداری ماهی از نظر افزایش ماندگاری و ....
تغذیه-آبزیان

تغذیه آبزیان

تغذیه یکی از عوامل مهم و مؤثر در پرورش آبزیان است. مهم ترین اقدام در این فرایند، تهیه غذای با كیفیت...
امور-بهداشتی-آبزیان

امور بهداشتی آبزیان

بیماری های آبزیان به عنوان یك مشكل مهم در طول دوره پرورش مطرح می باشند، به هم...
عوامل-مؤثر-بر-مصرف-جیره-غذایی-در-آبزیان

عوامل مؤثر بر مصرف جیره غذایی در آبزیان

در مورد یک جیره غذایی، گونه و شرایط پرورش، نرخ رشد و ضریب تبدیل غذایی به میزان غذادهی ماهی بستگی دارد. دستیابی به حداکثر رشد و...
صیدماهی

صیدماهی

.روش های برداشت ماهی به طور قابل ملاحظه ای متفاوت بوده و معمولاً به مقیاس و حجم کار بستگی دارد. حفظ کیفیت محصول نهایی پس از ...
تولید-و-پرورش-آبزیان-خوراکی-زینتی

تولید و پرورش آبزیان(خوراکی_زینتی)

تکثیر و پرورش آبزیان خوراکی به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز و یا تولید انواع آبزیان زینتی و آکواریومی با ارزش در کشور، یکی از راه­ های نیل به خود کفایی اقتصادی و....
امورفنی-پرورش-آبزیان

امور فنی پرورش آبزیان

عوامل متعددی عملکرد ماهی ها را در دوره پرورش تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین با کنترل عواملی چون دم...
آبزی-دارکردن-محل-پرورش-آبزیان

آبزی دار کردن محل پرورش آبزیان

آبزی دار کردن محل پرورش (ماهی دار کردن آکواریوم یا ذخیره سازی بچه ماهی در استخر پرورش) پس از هم دما نمودن آب استخر یا ...
شاخص-های-کیفی-آب-درپرورش-آبزیان

شاخص های کیفی آب درپرورش آبزیان

مهم ترین شاخص های مورد بررسی شامل اسیدیته، قلیاییت، آمونیاک، دی اکسید کربن، کلر، اکسیژن محلول، سختی،...