یکتابان مراکز فنی خدمات کشاورزی خود را در سطح کشور راه اندازی خواهد کرد.

در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ کمیته فنی چغندر قند، ستاد زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد.

یکتابان مراکز فنی خدمات کشاورزی خود را در سطح کشور راه اندازی خواهد کرد.
در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ کمیته فنی چغندر قند، ستاد زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد.


یکتابان با حضور در جلسه کمیته فنی چغندر قند، ستاد زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مدل توسعه مراکز خدمات فنی کشاورزی خود را تشریح نمود. در گزارش ارائه شده به عنوان نتایج فعالیت انجام شده، تاکید بر اجرای مدل مبتنی بر نیروی کارشناسی بومی،حضور جوانان روستا و ساز و کار پویای مدیریت دانش بود.


در این جلسه که با حضور نمایندگان واحد‌های کشاورزی کارخانجات قند استان تشکیل شد، آقای مهندس ساربان معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، اظهار امیدواری کردند که با حمایت سازمان متولی و کارنجات، حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی کشاورزی پررنگتر شده و تصدی گری دولتی کاهش یابد و شاهد افزایش بهره وری بخصوص بهره وری در کشاورزی باشیم.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط تیم علمی یکتابان
تیم علمی یکتابان

مقالات مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید