بررسی چالش های توسعه مراکز خدمات فنی کشاورزی

چهارشنبه 2 اسفند ، بررسی چالش های توسعه مراکز خدمات فنی کشاورزی در جلسه ای با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی - سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناس مسئول زراعت استان، در محل دفتر مرکزی یکتابان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


یکی از مهمترین مشکلات در عرصه خدمات رسانی فنی به بخش های تولید محصولات کشاورزی، نبود ساختار منسجم و تعریف شده با قابلیت نظارت و برنامه ریزی در این بخش می باشد.

با توجه به تغییر نگرش نظام در کوچک سازی دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی در قالب قانون بهره وری کشاورزی، امکان ارائه خدمات فنی به کشاورزان در محل مزرعه، همانند گذشته فراهم نمی باشد.

در راستای حل مشکل، نظام مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، مصوب وزارت جهاد کشاورزی، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ابلاغ شده و پس از ابلاغ برای تطبیق آیین نامه با استراتژیهای سازمان نظام مهندسی، مفاد آیین نامهبا تغییراتی در محتوی تبدیل به آیین نامه اجرایی درون سازمانی شد. این تغییرات باعث توسعه واحدهای غیر فنی فروشگاهی شده و به جای توسعه خدمات فنی، موجبات کاهش قدرت نظارت و رواج مشاغل کاذب گردید.

در این جلسه موضوع ایجاد واحدهای ستادی با عنوان مراکز خدمات فنی کشاورزی با امکان ایجاد شعبه مورد بحث و بررسی قرارگرفت و راهکارهای پیگیری و ایجاد مراکز مطرح شد.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط تیم علمی یکتابان
تیم علمی یکتابان

مقالات مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید