برنامه غذایی گوجه فرنگی

*مرحله قبل و بعد از انتقال نشاء*

توصیه ی کودی در این مرحله باعث جلوگیری از تنش و استقرار بهتر نشاها صورت می گیرد.

کودهای مورد نیاز: اسید آمینه، اسید هیومیک

*مرحله رشد رویشی*

تغذیه در این مرحله باعث  یکنواختی رشد، افزایش سبزینگی ، ریشه زایی بیشتر و تقویت گیاه می شود.

کودهای مورد نیاز:کود کامل، اسید هیومیک، ماده آلی

*مرحله گلدهی*

توصیه کودی در ان مرحله فرایند گلدهی را بهتر و از طرفی تعداد تبدیل گل به میوه هم بیشتر می کند.

کودهای مورد نیاز:کود فسفر، کود کامل، اسید آمینه، اسید هیومیک

*مرحله تشکیل اولین میوه*

تغذیه کودی در این مرحله جهت جلوگیری از ریزش میوه گوجه فرنگی انجام می گیرد.

کودهای مورد نیاز: کود پتاسیم، ریز مغذی کامل، اسید آمینه، جلبک دریایی، اصلاح کننده خاک

*مرحله گردویی میوه*

توصیه کودی در مرحله به تبدیل و  تشکیل بهتر میوه و جلوگیری از بیماری ها ی قارچی صورت می گیرد.

کودهای مورد نیاز: فسفیت پتاسیم، کود پتاسیم، کود کلسیم بر، اسید هیومیک

*مرحله رسیدگی و رنگ پذیری*

ترکیبات کودی در این مرحله در جهت افزایش کیفیت، سایز و رنگ اندازی میوه گوجه فرنگی توصیه می گردد.

کودهای مورد نیاز: کود گوگرد، کود پتاسیم، سیلیکات پتاسیم، ترکیبات قندی

اشتراک گذاری این پست:

آکادمی آموزش کشاورزی یکتابان مرکز تخصصی ارائه آموزش های تخصصی کشاورزی و مشاوره کشاورزی توسط برترین کارشناسان کشاورزی در ایران

ارسال شده توسط تیم علمی یکتابان
تیم علمی یکتابان

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید