اصول کنترل کیفیت گوشت ماهی بسته بندی شده

اصول کنترل کیفیت گوشت ماهی بسته بندی شده گوشت ماهی بسته بندی شده باید علاوه بر بازرسی های ظاهری و...

اصول کنترل کیفیت گوشت ماهی بسته بندی شده

گوشت ماهی بسته بندی شده باید علاوه بر بازرسی های ظاهری و حسی مورد آزمون های میکروبیولوژیک هم قرار گیرد تا از سلامت فراورده اطمینان حاصل شود. این کار با نمونه برداری تصادفی از قسمت های مختلف گوشت ماهی و انجام آزمون های مربوطه صورت میگیرد.

ـ برای تهیه نمونه از بافت ماهی تازه 50 گرم از گوشت ماهی را وزن کرده سپس با 450 میلی لیتر محلول رقیق کننده مناسب نظیر آب پپتونه 1/0 درصد در ظرف مخلوط کن برای مدت 1 تا 2 دقیقه هم میزنند. زمان اختلاط نباید از 3 دقیقه تجاوز کند.

ـ برای نمونه برداری ماهی منجمد، ابتدا نمونه را برای مدت 3 ساعت در آزمایشگاه با دمای20 تا 25 درجه سلسیوس و یا یک شب تا صبح در دمای 2 تا 5 درجه سلسیوس قرار می دهند تا رفع انجماد شود.

 

 

ـ برای نمونه برداری از پوست ماهی به روش شستوشو بیشتر برای ماهیهای کوچک، بدون سر، پوست کنده و شکم خالی به کار میرود. برای این کار ماهی را در کیسه پلاستیکی سترونی قرار داده وزن میکنند. سپس حجم مشخصی از محلول رقیق کننده سترون مناسب (مانند آب پپتونه 1/0 درصد، فسفات بافر یا سدیم کلراید 5/0 درصد) به آن اضافه میشود. کیسه را برای مدت 1 تا 2 دقیقه با دست مالش داده و بدین ترتیب رقت اولیه به دست می آید.

ـ برای نمونه برداری از پوست ماهی با سوآپ نقاط مختلفی از پوست ماهی با استفاده از الگو مشخص میشود. سپس سوآپ سترونی را که با محلول رقیق کننده مرطوب شده است روی سطح مشخص شده مالیده و درون لوله حاوی 5 میلی لیتر آب پپتونه 1/0 درصد فرو می کنند. در نهایت سر سوآپ را از قسمت اتصال آن به دسته بریده به طوری که سر سوآپ داخل محلول بیفتد. در هنگام آزمایش 1میلی لیتر از محتوی لوله برای آزمایش نگهداری میشود. پس از نمونه برداری 3 آزمایش مهم شمارش کلی میکروبی، شمارش کلی فرمهای مدفوعی (اشرشیا کلی) و شمارش  استافیلو کوکوس کواگولاز مثبت را انجام و نتایج با استاندارد مربوطه مقایسه می شود.

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط کاربر جدید
کاربر جدید

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید