مقایسه بین سیستم های کشت گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

 

مقایسه بین سیستم های کشت گندم

گندمی که باهم سبز شود باهم سنبله هم می دهد.

خطی کار و فاروئر غلطکی ، همدانی و رفرم ، از نظر یکنواختی و ظهور ریشه ها

ارزیابی تهیه بستر و کاشت

سرعت سبز شدن، یکنواختی سبز شدن، تعداد پنجه

تعدا پنجه از نظر فنی باید زمانیکه برگ سوم ظاهر شد ظهور پنجه را باید داشته باشیم. و به ازای هر برگی مه در میآید باید یک پنجه هم ظاهر شده باشد.

ارزیابی دوره طویل شدن ساقه

تعداد کل سنبلچه، نسبت سنبلچه های عقیم به کل ،تعداد دانه در سنبلچه، ارتفاع بوته

ارزیابی دوره پر شدن دانه

وزن هزار دانه

بخشی دیگر از مصاحبه: تاثیر کشت نوتیل در عملکرد در بهزراعی گندم

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط محمد امین ابراهیمی
محمد امین ابراهیمی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید