تاثیر کشت نوتیل در عملکرد در بهزراعی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

 

تاثیر کشت نوتیل در عملکرد در بهزراعی گندم

نوتیل یک روش برای افزایش عملکرد در کوتاه مدت نیست.

یک روش برای پایدار کردن منابع جهت حصول بیشترین تولید در بلند مدت می باشد.

هر سیستمی یک پتانسیل و توان تولید دارد.

نوتیل سه اصل دارد:

1- حداقل شخم 2- برگرداندن بقایا 3- تناوب

انرژی های خارج سیستمی را کم کن تا به جای آن بقایا را برگردان به خاک باعث می شود ماده آلی خاک بالا برود .

نوتیل در سالهای اولیه عملکرد کمتر یا مساوی دارد.

در بلند مدت به مرور باعث افزایش عملکرد می شود.

بخشی دیگر از مصاحبه: شیوه های کشت در بهزراعی گندم

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط محمد امین ابراهیمی
محمد امین ابراهیمی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید