تعیین طول دوره ی مرطوب در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

تعیین طول دوره ی مرطوب در کشت دیم

برای تعیین طول دوره ی مرطوب از داده های طویل و مدت استفاده می کنیم.

در زمانی که نمودار زمان بالاتر از نمودار بارش قرار می گیرد یعنی ما میزان بارش وارد شده با توجه به تبخیر به مقدار کافی نیست و دوره خشک می باشد.

در زمانی که نمودار بارش ها بالاتر از نمودار دما قرار می گیرد  شروع و ادامه دوره مرطوب است.

گیاهی را بکاریم که بیشترین دوره رشد را در دوره مرطوب بگذراند.

نقش هواشناسی در مدیریت خشکی به منظور پیش بینی هواشناسی فصلی بر روی میزان بارش و پراکنش بارش و دما بسیار حائز اهمیت است.

 گیاهان ما برای سبز شدن نیاز به رطوبت دارند.

اگر میزان بارش از یک حد استاندارد کمتر باشد رطوبت به ناحیه ریشه و بذر نمی رسد و گیاه امکان سبز شدن و استقرار ندارد.

گیاه برای جوانه زنی نیاز به این دارد که 50 درصد دانه ی خودرا آب نوشی کند.

انتخاب ارقام در مناطقی که بارش ها در انتهای پاییز اتفاق می افتد احتمال استقرار گیاه در پاییز کم می باشد.

انتخاب رقم بسیار حائز اهمیت است.

در زمان هایی که ما بارش های ابتدای فصل پاییز داریم از ارقام زمستانه استفاده می کنیم تا زودتر سبز بشوند.

بخشی دیگر از مصاحبه: تغییر اقلیم در دیم کاری نوین

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید