تغییر اقلیم در دیم کاری نوین

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

تغییر اقلیم در دیم کاری نوین

تغییر اقلیم با افزایش دمای هوا برای ما مطرح می شد.

ولی در حال حاضر با روندی که انسان ها در دنیا در پیش گرفته اند در استفاده از سوخت های فسیلی و کارهای صنعتی مثل دامداری های صنعتی توسعه یافته که از آن استفاده می کنند باعث شده است روند افزایشی سه درجه در یک قرن در طی یک دوره ی 50 ساله پیش بینی 4/5 درجه شود.

افزایش دما کاهش رطوبت هوا و افزایش تقاضای تبخیر و افزایش نیاز آبی را ایجاد می کند.

افزایش دما با توجه به اینکه رطوبت بیشتری در داخل جو ذخیره می شود، کاهش بارش، نوسان و مقدار بارش و در روی خاک باعث افزایش PH می شود.

گیاه در بحث تغییر اقلیم کاهش توان تولید را خواهد داشت.

در خیلی از زمان هایی که دما بالاست گیاه نمی تواند به فعالیت های فتوسنتزی خود ادامه دهد.

توان رقابتی علف های هرز تاثیر منفی در میزان تولید بگذارد.

بیماری های گیاهی با توجه به ضعیف شدن گیاه و آفات، افزایش چرخه زیستی در طی یک فصل می توانند داشته باشند.

بخشی دیگر از مصاحبه: دیم کاری نوین

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید