اهمیت جثه ی بوته ها در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

اهمیت جثه ی بوته ها در کشت دیم

جثه بوته ها در زمانی که خوشه تشکیل می شود در پر شدن دانه مهم می باشد.

به همین دلیل ما تلاش داریم که کشت ها در پاییز و زودتر سبز شوند و این سبز شدن زودتر بوته ها دارای جثه درشت تری باشند و این بزرگتری جثه باعث می شمود که ما محصول بیشتری داشته باشیم.

75 درصد پرشدن دانه در محصولات دیم حاصل انتقال مواد ذخیره شده در اندام های رویشی که قبل از گلدهی اتفاق افتاده است.

در مدیریت خاک ورزی ، ادوات خاک ورزی و نوع کشت و زمان کشت برای ما مهم است.

در فعالیت های ذخیره رطوبت دستگاه های خاص خودش را دارد.

بخشی دیگر از مصاحبه: انتخاب محصول و رقم مناسب در کشت دیم

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید