انتخاب محصول و رقم مناسب در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

انتخاب محصول و رقم مناسب در کشت دیم

غلات در بین گیاهان زراعی بیشترین سازگاری با اقلیم های متفاوت را دارد.

غلات در شرایط دیم بیشترین سطح زیر کشت را در دنیا به خود اختصاص داده است.

ارقام پاییزه غلات با توجه به اینکه از بارش های پاییزه استفاده می کنند راندمان بیشتری را برای استفاده از بارش ها از ارقام بهاره دارند.استقرار انها در پاییزه و اوایل فصل بهار ما گیاهانی داریم که سیستم توسعه یافته ریشه دارند.

در بین حبوبات ، نخود و عدس سازگاری بیشتری با شرایط مناطق نیمه خشک دارند.

کشت های پاییزه با توجه به اینکه استقرارشان زودتر انجا می شود مراحل حساس رشد انتهای فصلشان کمی جلوتر می آید و می توانند از رطوبت در انتهای فصل بهتر در جهت پر شدن دانه استفاده کنند.

بخشی دیگر از مصاحبه: برای جلوگیری از تنش ها در کشت دیم

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید