نحوه کشت بذر کاکتوس

آموزش کاشت بذر کاکتوس

رصد بذرهایی که جوانه می زنند. مثلاً اگر در کاشت 111 بذر، 10 عدد جوانه بزند درصد جوانه زنی 10 % خواهد بود، اما درصد جوانه زنی به تنهایی...
تحلیل-بازار-پرورش-گل

تحلیل بازار پرورش گل

یونانی ها نخستین ملتی بودند که برای گل های مختلف معانی مشخصی را تعریف و در زندگی خصوصی و اجتماعی خود از آن بهره بردند که...