پرورش-کوکب-در-آپارتمان

پرورش کوکب در آپارتمان

تکثیر کوکب در آپارتمان به سه روش بذر، قلمه، و غده ( پیاز) انجام می گیرد.در زیر مراحل کاشت و پرورش کوکب در گلدان و آپارتمان توضیح داده می شود...
آشنایی-با-انواع-و-منشا-کاکتوس-ها-بخش-چهارم

آشنایی با انواع و منشا کاکتوس ها (بخش چهارم)

شامل ۱۱ گونه است و دارای ساقه کروی استوانه‌ای با شیارهای زیاد از و همه آن ها را خوار های نوک تیز به رنگ های مختلف می پوشاند گل های درشت و...
آشنایی-با-انواع-و-منشا-کاکتوس-ها-بخش-اول

آشنایی با انواع و منشا کاکتوس ها (بخش اول)

کلیاتکاکتوس ها گیاهانی گوشتی هستند که سازش آنها با زندگی در محیط گرم و خشک و ذخیره آب فراوان م...
آشنایی-با-انواع-و-منشا-کاکتوس-ها-بخش-دوم

آشنایی با انواع و منشا کاکتوس ها (بخش دوم)

۴- خانواده کاکتوسخانواده کاکتوس ها مهمترین و بیشترین تعداد گیاهان گوشتی را تشکیل می‌دهند که ما...
آشنایی-با-انواع-و-منشا-کاکتوس-ها-بخش-سوم

آشنایی با انواع و منشا کاکتوس ها (بخش سوم)

این کاکتوس انواع بسیار متعدد و بدون برد دارد انواع ساقیان به صورت کشیده و ستونی است و بسیاری از گونه های آن بدون تیغ و گاه خاردار هستند تیغ ها در گونه های ...
نحوه کشت بذر کاکتوس

آموزش کاشت بذر کاکتوس

رصد بذرهایی که جوانه می زنند. مثلاً اگر در کاشت 111 بذر، 10 عدد جوانه بزند درصد جوانه زنی 10 % خواهد بود، اما درصد جوانه زنی به تنهایی...
تحلیل-بازار-پرورش-گل

تحلیل بازار پرورش گل

یونانی ها نخستین ملتی بودند که برای گل های مختلف معانی مشخصی را تعریف و در زندگی خصوصی و اجتماعی خود از آن بهره بردند که...