پرواربندی-گوسفند

پرواربندی گوسفند

پرواربندی عبارت از تغذیه متعادل دام های نر جوان (کمتر از یکسال) به منظور تولید گوشت در یک مدت زمان و وزن معین. (وزن و اندازه نرها در هنگام بلوغ بیشتر از ماده ها بوده و...
شناخت-پرورش-گوسفند-و-اهمیت-آن

شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

بدون شک کوچکی جثه، قابلیت رام شدن و بهره دهی زیاد از نقطه نظر تولید گوشت، شیر و پشم و سایر فرآورده های آن باعث شده است که...
مزایای-اجرای-طرح-گوسفند-پرواری

مزایای اجرای طرح گوسفند پرواری

گوسفند یک حیوان نسبتاً خوش بنیه ای است که آب و هوای متغیر و خشک را تحمل می کند و با فقیرترین علوفه و غذا به رشد خود ادامه می دهد....
انواع-پرواربندی-گوسفند

انواع پرواربندی گوسفند

پروار بندی بره های شیری، پروار بندی به روش مرتع، پرواربندی بره های جوان (معمول ترین روش پرواربندی در ایران همین روش است)....
مشخصات-گوسفند-پرواری

مشخصات گوسفند پرواری

چون هدف از پرواربندی، تولید کم هزینه و اقتصادی گوشت است، لذا باید به موارد زیر توجه شود...
مواد-قابل-استفاده-درتغذیه-گوسفند-پرواری

مواد قابل استفاده درتغذیه گوسفند پرواری

دانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده شود، یکی از منابع تاٌمین انرژی برای دام است.کاه ساقه خشک تیره غلات و حبوبات است که پس از کوبیدن و جدا کردن دانه بدست می آید. از نظر مواد غذایی بسیار ضعیف است.
روش-های-چرای-گوسفند-در-مراتع

روش های چرای گوسفند در مراتع

یک سیستم چرایی مناسب که حداکثر استفاده از مرتع و در بهترین مرحله رشد گیاهان مرتعی با کمترین صدمه به مراتع و دام های چراکننده که قابلیت اجرایی داشته باشد باید ....