شیوه-نامه-آموزش-برداشت-و-فراوری-زعفران-در-شرایط-شیوع-بیماری-کووید-19-2

شیوه نامه آموزش برداشت و فراوری زعفران در شرایط شیوع بیماری کووید-19

زعفران یکی از گیاهان دارویی و ادویه ای مهم وبا ارزش درسطح جهان می باشد. ایران بیش از 90 درصد زعفران جهان را تولید میکند.در سال 1398,مقدار 439تن محصول از 120000هکتار مزارع زعفران...
تاثیرکرونا-بر-محیط-زیست

تاثیرکرونا بر محیط زیست

با وجود اینکه این ویروس آسیب هایی را متوجه محیط زیست کرده، اما مزایایی نیز ایجاد کرده که مورد توجه متخصصان محیط زیست قرار گرفته است.