میز-گرد-تخصصی-سیب-زمینی-قسمت-سوم-مکانیزاسیون

میز گرد تخصصی سیب زمینی (قسمت سوم - مکانیزاسیون)

مصاحبه با آقای دکتر نباتی و آقای مهندس خزاعی و آقای مهندس ظریفیان

میز-گرد-تخصصی-سیب-زمینی-قسمت-دوم-آبیاری

میز گرد تخصصی سیب زمینی (قسمت دوم - آبیاری)

مصاحبه با آقای دکتر نباتی و آقای مهندس خزاعی و آقای مهندس ظریفیان

میز-گرد-تخصصی-سیب-زمینی-قسمت-اول-بذر-کاری

میز گرد تخصصی سیب زمینی (قسمت اول - بذر کاری)

مصاحبه با آقای دکتر نباتی و آقای مهندس خزاعی و آقای مهندس ظریفیان

تهیه-و-تایید-رصالت-ارقام-و-مشکلات-سرمازدگی-ارقام-زود-رس-گیلاس

تهیه و تایید رصالت ارقام و مشکلات سرمازدگی ارقام زود رس گیلاس

مصاحبه با آقای دکتر گنجی مقدم

چه-نوع-ترکیب-ارقام-گیلاس-برای-باغداران-توصیه-میشود

چه نوع ترکیب ارقام گیلاس برای باغداران توصیه میشود ؟

مصاحبه با آقای دکتر گنجی مقدم

مزایای-تولید-ارقام-خود-باور-در-استان-خراسان-رضوی

مزایای تولید ارقام خود باور در استان خراسان رضوی

مصاحبه با آقای دکتر گنجی مقدم

مشکلات-تولید-گیلاس-در-استان-خراسان-رضوی

مشکلات تولید گیلاس در استان خراسان رضوی

مصاحبه با آقای دکتر گنجی مقدم

جایگاه-تولید-و-سطح-زیر-کشت-خراسان-رضوی

جایگاه تولید و سطح زیر کشت خراسان رضوی

مصاحبه با آقای دکتر گنجی مقدم

آفت-پسیل-پسته

آفت پسیل پسته

مصاحبه با مهندس سجادی نژاد

تاثیر-بارندگی-بر-آفات-پسته

تاثیر بارندگی بر آفات پسته

مصاحبه با مهندس سجادی نژاد

آفات-جدید-استان-و-روشهای-کنترل

آفات جدید استان و روشهای کنترل

مصاحبه با مهندس سجادی نژاد

کنترل-آفت-پسیل-پسته

کنترل آفت پسیل پسته

مصاحبه با مهندس سجادی نژاد

زمان-شروع-و-روش-های-مبارزه-با-آفات-پسته

زمان شروع و روش های مبارزه با آفات پسته

مصاحبه با مهندس سجادی نژاد

آفات-پسته

آفات پسته

مصاحبه با مهندس سجادی نژاد

روش-اصولی-مبارزه-با-آفات-برای-کشاورزان

روش اصولی مبارزه با آفات برای کشاورزان

مصاحبه با سرکار خانم مهندس حلاج نیا

روشهای-مبارزه-با-آفات-درختان-میوه

روشهای مبارزه با آفات درختان میوه

مصاحبه با سرکار خانم مهندس حلاج نیا

خسارات-آفات-و-پیش-بینی-طغیان-آفات-درختان-میوه

خسارات و پیش بینی طغیان آفات درختان میوه

مصاحبه با سرکار خانم مهندس حلاج نیا

توصیه-ها-در-رابطه-با-صرفه-جویی-در-مصرف-اب-به-ویژه-در-ابیاری-قطره-ای

توصیه ها در رابطه با صرفه جویی در مصرف اب به ویژه در ابیاری قطره ای

مصاحبه با آقای دکتر خاوری خراسانی

عمده-ترین-مشکلات-ذرت-علوفه-ای-در-استان-خراسان-رضوی

عمده ترین مشکلات ذرت علوفه ای در استان خراسان رضوی

مصاحبه با آقای دکتر خاوری خراسانی

تکنیک-های-بهبود-بذر-در-شرایط-تنش-و-کشت-هیدروپنیک

تکنیک های بهبود بذر در شرایط تنش و کشت هیدروپنیک

مصاحبه با آقای دکتر خاوری خراسانی

مناسب-ترین-تراکم-کشت-و-میزان-مصرف-بذر-ارقام-ذرت-علوفه-ای

مناسب ترین تراکم کشت و میزان مصرف بذر ارقام ذرت علوفه ای

مصاحبه با آقای دکتر خاوری خراسانی