فعالیت-های-یکتابان-در-عرصه-تولید-پنبه-در-راستای-اجرای-قرارداد-افزایش-عملکرد-محصول-پنبه-شهرستان-مانه-و-سملقان

فعالیت های یکتابان در عرصه تولید پنبه در راستای اجرای قرارداد افزایش عملکرد محصول پنبه شهرستان مانه و سملقان

پنبه یک محصول بسیار موثر در اشتغال زایی است. به نحوی که به ازای ایجاد یک شغل در تولید پنبه، پنج شغل در سایر رسته ها مانند تولید الیاف و صنعت نساجی، تولید روغن و خوراک دام و ...
افزایش-عملکرد-پیاز

افزایش عملکرد پیاز

افزایش عملکرد پیاز با رویکرد تولید محصول سالم یکی از پروژه هایی بود که به همت بنیاد علوی و نهاد پیشرفت و آبادانی شهرستان مانه و سملقان با کشاورزان شهرستان اجرا شد.
طرح-افزایش-عملکرد-محصول-کلزا-در-شهرستان-مانه-و-سملقان

طرح افزایش عملکرد محصول کلزا در شهرستان مانه و سملقان

طرح افزایش عملکرد محصول کلزا در شهرستان مانه و سملقان (خراسان شمالی) در سال 1400 که به صورت محدود انجام شد یکی از این پروژه ها بود.
رویداد-آموزشی-ترویجی-نگاه-نو-2

رویداد آموزشی ترویجی نگاه نو 2

آشنایی با یافته های نوین در تولید پنبه
نکات-مهم-در-سرشاخه-کاری-گردو

نکات مهم در سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
آیا-باغ-جدید-احداث-کنیم-یا-باغات-قدیمی-اصلاح-کنیم

آیا باغ جدید احداث کنیم یا باغات قدیمی اصلاح کنیم؟

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سرشاخه-کاری-گردو

سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
روند-توسعه-باغات-گیلاس

روند توسعه باغات گیلاس

مصاحبه با جناب آقای دکتر گنجی مقدم محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سرشاخه-کاری-گیلاس

سرشاخه کاری گیلاس

مصاحبه با جناب آقای دکتر گنجی مقدم محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
شرایط-کاشت-غلات-در-مناطق-با-خاک-و-آب-شور

شرایط کاشت غلات در مناطق با خاک و آب شور

مصاحبه با جناب آقای دکتر پیمان کشاورز معاون پزوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مدیریت-مصرف-کود-و-تغذیه-گندم-آبی

مدیریت مصرف کود و تغذیه گندم آبی

مصاحبه با جناب آقای دکتر پیمان کشاورز معاون پزوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مدیریت-مصرف-کود-و-تغذیه-کلزا-در-مرحله-داشت

مدیریت مصرف کود و تغذیه کلزا در مرحله داشت

مصاحبه با جناب آقای دکتر پیمان کشاورز معاون پزوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویژگیهای-ارقام-زراعی-پنبه

ویژگیهای ارقام زراعی پنبه

جناب آقای دکتر عمران علیشاه عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
ارزیابی-خسارت-یخبندان-در-زعفران

ارزیابی خسارت یخبندان در زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نقش-یخبندان-در-فیزیولوژی-زعفران

نقش یخبندان در فیزیولوژی زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
گل-آوری-زعفران-و-بنه-دختری

گل آوری زعفران و بنه دختری

مصاحبه با جناب آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویژگی-زعفران-در-رشد-بنه-دختری-و-بازیابی-سبزینه-ها

ویژگی زعفران در رشد بنه دختری و بازیابی سبزینه ها

مصاحبه با جناب آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تحلیل-و-مدیریت-خسارت-یخبندان-در-زعفران

تحلیل و مدیریت خسارت یخبندان در زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
روش-و-طریقه-مصرف-محلول-پاشی-مدیریت-خسارت-یخبندان-در-زعفران

روش و طریقه مصرف محلول پاشی ، مدیریت خسارت یخبندان در زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر کشاورز معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بهسازهای-خاک-مدیریت-تغذیه-پس-از-یخبندان-در-زعفران

بهسازهای خاک ، مدیریت تغذیه پس از یخبندان در زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر کشاورز معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مدیریت-تغذیه-پس-از-یخبندان-در-زعفران

مدیریت تغذیه پس از یخبندان در زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر کشاورز معاون پژوهشی و عضو هییت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی