اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-سوم-مهمان-سوم

راهکارهای عملی برای اشتغال زایی بانوان

مصاحبه با خانم دکتر علایی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-دوم-مهمان-سوم

دیدگاه کارافرین نمونه در اشتغال زنان روستایی

مصاحبه با خانم دکتر علایی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-اول-مهمان-سوم

معرفی کارافرین نمونه

مصاحبه با خانم دکتر علایی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-ششم-مهمان-دوم

رعایت نکات بهداشتی تغذیه در زمان شیوع کرونا

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-پنجم-مهمان-دوم

مدیریت خرید مواد غذایی در خانواده

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-چهارم-مهمان-دوم

توصیه هایی برای مصرف نوشیدنی های سالم

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-سوم-مهمان-دوم

تایین وضعیت تغذیه افراد در جامعه

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-دوم-مهمان-دوم

اصول تغذیه سالم

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-اول-مهمان-دوم

تاثیر توانمندی زنان در سلامت جامعه

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-هفتم-مهمان-اول

هدف پروژه ترویج تولید و مصرف میوه های سالم و گواهی شده

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-ششم-مهمان-اول

پروژه توسعه نوغانداری زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-پنجم-مهمان-اول

اهداف صندوق اعتبارات خورد زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-چهارم-مهمان-اول

تشکیل و راه اندازی صندوق اعتبارات خورده زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-سوم-مهمان-اول

پروژه انتخاب و ساماندهی زنان تسهیل گر روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-دوم-مهمان-اول

پروژه های اجرایی اشتغال زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-اول-مهمان-اول

تاریخچه حوزه امور زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
موضوع-گلخانه

موضوع گلخانه

ویدیوی آموزشی
موضوع-گلخانه-بخش-دوم

موضوع هدف از ایجاد شبکه دانش کشاورزی

مصاحبه با جناب اقای دکتر نقیبی
موضوع-گلخانه-بخش-سوم

اولویت های تخصیص تسهیلات به کشاورزان در بخش گلخانه

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی
موضوع-گلخانه-بخش-چهارم

برنامه های سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای کشت محصولات جدید در گلخانه

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی
موضوع-گلخانه-بخش-پنجم

برنامه های اموزشی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای علاقمندان و گلخانه داران

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی