کودهای کشاورزی و کنترل علف های هرز در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

کودهای کشاورزی در کشت دیم

ازت در حال حاضر بیشترین مصرف را در مزارع دارد.

کشاورزان اگر سایر کودها را حذف کنند ولی کود ازت را استفاده می کنند.

ازت در فعالیت ها به صورت نیترات آمونیوم است.

نقش ازت در تولید قند ها و در فتونسنتز بسیار مهمی دارد.

در تنش های خشکی در خیلی از موارد از این کود می توان استفاده نمود.

در آنزیم هایی که باعث کاهش اثرات تنش می شد کود ازت تاثیر مهمی دارد.

کنترل علف هرز عامل دیگری در مدیریت کشت های زراعت دیم نوین مطرح است.

کنترل علف های هرز رقیب هایی را در سال آیش و در سال زراعی حذف می کند.

در سال آیش کنترل شیمیایی و کنترل فیزیکی می تواند انجام شود.

در سال زراعی کنترل در غلات عمدتا به صورت شیمیایی انجام می شود و در حبوبات عمدتا کنترل فیزیکی است.

بخشی دیگر از مصاحبه: تصحیح گیاه در دیم زا

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید