نکات مهم در مصرف علفکش ها

مصاحبه با جناب آقای دکتر مجید عباس پور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 انجام کالیبراسیون و دقت در دز مصرف عدم استفاده از لانس و استفاده
از سمپاش پشتی یا پشت تراکتوری
 توجه به نام تجاری و میزان ماده موثره
 توجه به بافت و مواد آلی به ویژه در مورد علف کش های پیش رویشی
(سنکور)
خسارت در بافت سبک (شنی) و ماده آلی کم بیشتر است زیرا علفکش جذب
کلوییدهای خاک و ماده آلی نمی شود
 توجه به سن مزرعه، زعفران تازه احداث شده به علف ک شها حساس تر از
مزارع چند سال استقرار یافته هستند

 تفاوت!!! در میزان تاثیر علفکش ها با نام های تجاری مختلف
 مثال: (سنکور) یک شرکت تولیدی به دلیل تحریم از مواد
افزودنی دیگری استفاده کرده و محصول سیب زمینی را از بین برد.
 مثال: (سنکور) عدم خسارت محصول یک شرکت تولیدی و
خسارت شدید محصول شرکت تولیدی دیگر در چناران
نتیجه: بایستی یک شرکت تقاضای ثبت علفکش خود در زعفران را
بدهد و عواقب حقوقی و قضایی آن را بپذیرد!!!

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط محمد امین ابراهیمی
محمد امین ابراهیمی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید