نکات مهم در سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

تاثیر پایه در سرشاخه کاری

در احداث باغ یا سرشاخه کاری از یک رقم استفاده نشود

اهداف اصلی پیوند

رقم بهتر

کیفیت بیشتر

مقاومت به افات بیماری

باردهی بیشتر

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط محمد امین ابراهیمی
محمد امین ابراهیمی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید