نکات مهم در خاک ورزی حفاظتی

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  • با حفظ بخشی از بقایای گیاه زراعی در خاک و کاهش دمای خاک ماده آلی دیرتر تجزیه میشود
  • میکرو ارگانیزم ها برای تجزیه مواد آلی خاک بخشی از ازت موجود در خاک را مصرف می کنند.
  • کاهش دمای خاک باعث تأخیر در سبز شدن بذر ها می گردد
  • کنترل علف های هرز در مزارع کشت حفاظتی نیاز به مدیریت بهتری دارد
  • برخی از بیماریها بر روی بقایای گیاه زراعی قبلی چرخه حیات خویش را تکمیل می کنند و نیاز به مدیریت بهتری دارند
  • مدیریت مزارع کشت حفاظتی مشکل تر است و نیاز به دانش بیشتری دارد
اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط محمد امین ابراهیمی
محمد امین ابراهیمی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید