بذر-گل-ابری-آبی-پویا-بذر

بذر گل ابری آبی پویا بذر

گل ابری گیاه پر رشدی است.
بذر-گل-اطلسی-ایرانی-معطر-پویا-بذر

بذر گل اطلسی ایرانی معطر پویا بذر

گل اطلسی به مکان نیمه سایه تا آفتابی نیاز دارد.
بذر-گل-بنفشه-گل-درشت-الوان-پویابذر

بذر گل بنفشه گل درشت الوان پویابذر

همه ی ارقام بنفشه در برابر سرما مقاوم هستند.
بذر-گل-تاج-خروس-الوان-پویا-بذر

بذر گل تاج خروس الوان پویا بذر

این گل برای گلدهی روزانه به ۶ تا ۸ ساعت نور نیاز دارد.
بذر-جعفری-گل-درشت-الوان-پویا-بذر

بذر جعفری گل درشت الوان پویا بذر

از طریق بذر به راحتی تکثیر می‌شود.
بذر-گل-داوودی-الوان-پویا-بذر

بذر گل داوودی الوان پویا بذر

قابلیت کشت در حیاط خانه، فضای سبز و … را دارد.
بذر-گل-رعنا-زیبا-الوان-پویا-بذر

بذر گل رعنا زیبا الوان پویا بذر

 آفتاب کامل را می‌پسندد.
بذر-گل-شاه-پسند-پا-کوتاه-الوان-پویابذر

بذر گل شاه پسند پا کوتاه الوان پویابذر

 گل‌های شاه‌پسند پروانه‌ها را به خود جذب می‌کنند.
بذر-گل-کوکب-کوهی-پا-کوتاه-پویا-بذر

بذر گل کوکب کوهی پا کوتاه پویا بذر

 نسبت به بی آبی و خشکسالی کمی مقاوم است
بذر-گل-گازانیا-پا-کوتاه-الوان-پویا-بذر

بذر گل گازانیا پا کوتاه الوان پویا بذر

گیاهی مقاوم به خشکی است.
بذر-گل-تکمه-ای-الوان-پویا-بذر

بذر گل تکمه ای الوان پویا بذر

 گیاهی یکساله است.
بذر-گل-قرنفل-الوان-پویابذر

بذر گل قرنفل الوان پویابذر

این گیاه به آبیاری منظم و متوسطی نیاز دارد.
بذر-گل-آلیسوم-بنفش-پویا-بذر

بذر گل آلیسوم بنفش پویا بذر

 به آبیاری متوسط تا کم نیاز دارد.
بذر-گل-آلیسوم-سفید-پویا-بذر

بذر گل آلیسوم سفید پویا بذر

گل آلیسوم سفید در مورد خاک سخت گیر نیست .
بذر-گل-اشرفی-دو-رنگ-پویا-بذر

بذر گل اشرفی دو رنگ پویا بذر

این گیاه در برابر گرما مقاوم است.
بذر-گل-نیلوفر-پویا-بذر

بذر گل نیلوفر پویا بذر

گل نیلوفر یک گیاه مقاوم است و به مراقبت زیادی نیاز ندارد.
بذر-گل-حنا-پویا-بذر

بذر گل حنا پویا بذر

گل حنا گیاهی سایه دوست است.
بذر-گل-مینا-چمنی-پویا-بذر

بذر گل مینا چمنی پویا بذر

این گیاه به آبیاری متوسطی نیاز دارد.
بذر-گل-همیشه-بهار-پویا-بذر

بذر گل همیشه بهار پویا بذر

این گل از گیاهان سایه دوست می باشد. 
بذر-گل-لاله-عباسی-پویا-بذر

بذر گل لاله عباسی پویا بذر

در محیط کم نور گلها و غنچه های ان گیاه خواهند ریخت.
بذر-گل-سلوی-پویا-بذر

بذر گل سلوی پویا بذر

گل سلوی از گیاهان آفتاب دوست است.