بذر-گل-شب-بو-گلباران-سبز

بذر گل شب بو گلباران سبز

گیاه «شب‌بو» از گیاهان بومی مدیترانه و جنوب آفریقا محسوب می‌شود و در تیره‌ی چلیپاییان قرار می‌گیرد....

بذر-گل-اطلسی-گلباران-سبز

بذر گل اطلسی گلباران سبز

 گل اطلسی بومی کشورهای برزیل، آرژانتین و اروگوئه می باشد. اطلسی گیاهی یک ساله و دائمی است. در هنگام...

بذر-چمن-هلندی-گلباران-سبز

بذر چمن هلندی گلباران سبز

چمن‌ها انواع مختلفی دارند و با توجه به ویژگی‌هایشان مورد کاشت قرار می‌گیرند. چمن «هلندی» یکی از انوا...

بذر-گل-بنفشه-الوان-گلباران-سبز

بذر گل بنفشه الوان گلباران سبز

بنفشه گیاهی یک ساله یا دو ساله می باشد. گل های این گیاه در اواخر زمستان یا اوایل بهار تا اواخر بهار...

بذر-گل-مینا-چمنی-گلباران-سبز

بذر گل مینا چمنی گلباران سبز

گل مینا چمنی بومی اروپا می باشد. گیاهی است دائمی ولی با آن مثل گیاه دو ساله رفتار می شود. این گیاه م...

بذر-گل-آهار-گل-درشت-پویا-بذر

بذر گل آهار گل درشت پویا بذر

از نوع سلکسیون محسوب می شود.

بذر-آفتابگردان-گل-درشت-پویا-بذر

بذر آفتابگردان گل درشت پویا بذر

به تابش نور مستقیم خورشید علاقه دارد.

بذر-گل-ابری-آبی-پویا-بذر

بذر گل ابری آبی پویا بذر

گیاه یکساله است.

بذر-گل-اطلسی-ایرانی-معطر-پویا-بذر

بذر گل اطلسی ایرانی معطر پویا بذر

گل اطلسی گیاهی است تا حدودی گرما دوست

بذر-بنفشه-گل-درشت-الوان-پویا-بذر

بذر بنفشه گل درشت الوان پویا بذر

بنفشه تا حدودی به آفتاب سوزان حساس بوده

بذر-گل-تاج-خروس-الوان-پویا-بذر

بذر گل تاج خروس الوان پویا بذر

گل های چین چین دارد و شبیه به کاکل خروس است

بذر-گل-جعفری-الوان-پویا-بذر

بذر گل جعفری الوان پویا بذر

آفتاب دوست هستند.

بذر-گل-داوودی-الوان-پویا-بذر

بذر گل داوودی الوان پویا بذر

این گیاه قابلیت کشت در حیاط خانه و فضای سبزو... را دارد.

بذر-گل-رعنا-زیبا-الوان-پویا-بذر

بذر گل رعنا زیبا الوان پویا بذر

زمان کاشت این بذر در فصل بهار و پاییز است.