سوپر-کود-مایع

سوپر کود مایع ( کود ویژه گل های آپارتمانی)

سوپر کود مایع ترکیبی تخصصی از عناصر ماکرو و میکرو و افزودنی انحصاری هورمون جیبرلین به همراه اسید آمینه می باشد.
کود-هیدروپونیک-گوجه-فرنگی

کود هیدروپونیک گوجه فرنگی

کود ویژه هیدروپونیک گوجه فرنگی، ترکیبی بالانس شده از عناصر معدنی و نمک های قابل حل شونده در آب می باشد که به منظور تامین عناصر ضروری گیاه گوجه فرنگی تولید گردیده است.
کود-فسفر-بالا-گوداگری

کود فسفر بالا

کود فسفر بالا گوداگری ترکیبی سرشار از فسفر قابل جذب کمپلکس شده با اسید آمینه گلایسین می باشد که نقش تحریک ریشه زایی و بهبود فرآیند فتوسنتز را بر عهده دارد
کود-پتاسیم-بالا-گوداگری

کود پتاسیم بالا

کود پتاسیم بالا گوداگری به همراه ماده آلی و کمپلکسی از اسید امینه ها ی آزاد و ضروری می باشد که موجب گلدهی و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها می باشد.
پک-کامل-کودی-مخصوص-گیاهان-آپارتمانی

پک کامل کودی مخصوص گیاهان آپارتمانی

پک ویژه کودهای آپارتمانی شامل 4 نوع کود 250 سی سی با آنالیزهای مختلف می باشد که با توجه به نوع گل و عناصر مورد نیاز برای مصرف یک ساله تولید گردیده است.
کود-هیدروپونیک-خیار

کود هیدروپونیک خیار

کود ویژه هیدروپونیک خیار، ترکیبی بالانس شده از عناصر معدنی و نمک های قابل حل شونده در آب می باشد که به منظور تامین عناصر ضروری گیاه گوجه فرنگی تولید گردیده است.