کود-مایع-K-MITO-کامیتو

کود مایع K.MITO (کامیتو)

کاهش مقاومت گیاه در برابر ورود و عفونت های قارچی، باکتریایی و ارگانیسم های بیماری زای ویروسی
کود-مایع-K-MITO-S-کامیتو-اس

کود مایع K.MITO.S (کامیتو.اس)

افزایش سنتز کلروفیل و ایجاد سبزینگی
کود-مایع-N-UP-ان-آپ

کود مایع N.UP (ان.آپ)

افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و رنگ سبز برگ ها
کود-مایع-کال-آپ-CAL-UP-BORON

کود مایع کال.آپ (CAL.UP (+BORON

تنظیم و افزایش عملکرد روزنه ها
کود-مایع-FULL-UP-فول-آپ

کود مایع FULL.UP (فول.آپ)

افزایش کیفیت، رنگ و اندازه میوه ها
فسفر

کود فسفر بالا

 مزایای این کود: * تسریع چشمگیر در ریشه زایی و افزایش انشعابات و توده ریشه
کود-مایع-AMINO-GROWTH-آمینو-گ-روس

کود مایع AMINO.GROWTH (آمینو گِروس)

تقویت جوانه ها و اتصال دمگل به سر شاخه
کود-پودریN-P-K-10-52-10-TE

کود پودریN-P-K )10-52-10+TE)

بهبود در عملکرد و کیفیت محصولات
کود-پودریN-P-K-12-12-36-TE

کود پودریN-P-K )12-12-36+TE)

فاقد کلر ، سدیم و فلزات سنگین
کود-پودریN-P-K-20-20-20-TE

کود پودریN-P-K )20-20-20+TE)

مناسب برای تمام مراحل رشد گیاه و محصولات زراعی و باغی
کود-آهن-پودری-FERROUS-فروس-پلاس

کود آهن پودری +FERROUS (فروس پلاس)

 افزایش ضخامت برگ و تولید بیشتر مواد غذایی درون گیاه
کود-مایع-K-MITO-P-کامیتو-پی

کود مایع K.MITO.P کامیتو.پی

 پر شدن دانه های غلات ، ذرت و افزایش وزن هزار دانه
کود-پودری-سولفات-پتاسیم-۰-۰-۵۲

کود پودری سولفات پتاسیم (۰-۰-۵۲)

 کاهش PH خاک در خاک های آهکی و قلیایی
کود-پودری-N-P-K-15-5-35-TE

کود پودری N-P-K (15-5-35+TE)

افزایش حجم، وزن و اندازه محصول برداشتی
کود-مایع-کا-میتو-سیل-K-MITO-Sil

کود مایع کا میتو سیل K.MITO.Sil

ایجاد مقاومت به عوامل خسارتزا نظیر سفیدک سطحی و درونی
کود-میکرو-رویش

کود میکرو رویش

تامین کننده‌ی سریع ریزمغذی‌های گیاه 
فروت-ست-رویش

فروت ست - رویش

بهبود کیفیت شکوفه دهی و تولید میوه
کلسیم-بور-رویش

کود مایع کلسیم بور - رویش

بهبود کیفیت گلدهی و کاهش ریزش گل و میوه
سیلیس-پتاس-رویش

سیلیس پتاس - رویش

استحکام ساقه و کاهش ورس در گیاهان
رویش-۴-کود-آهن-۶

رویش-۴ (کود آهن ۶%)

آهن یکی از عناصر غذایی مهم و کم مصرف در گیاهان است. با این وجود، گیاهان برای رشد و نمو به میزان کافی از این عنصر نیاز دارند.
کودمایع-فروت-ست-زاگرس

کودمایع فروت‌ست زاگرس

تغذیه‌ی درختان میوه پس از برداشت و در ابتدای فصل رشد یکی از بهترین و مقرون به صرفه‌ترین راه‌های افزا...