فسفاته-بارور-۲-فسفاته-پودری

فسفاته بارور-۲ (فسفاته) پودری

ویژه زراعت و درختان
کود-سولفات-آمونیوم-21درصد-هارپا

کود سولفات آمونیوم 21درصد هارپا

بازدهی بالا نسبت به کود اوره
کودتیوباسیلوس-بیوسولفور-پودری-هارپا

کود تیو باسیلوس بیو سولفور پودری هارپا

فزایش جذب سایر عناصر غذایی
کود-بارور-ویژه-سویا-زیست-فناورسبز

کود بارور ویژه سویا زیست فناورسبز

باعث تولید محصول سالم و ارگانیک
کود-اشل-ریز-مغذی-پایونیرز-اردن-آمریکا

کود اشل ریز مغذی پایونیرز اردن آمریکا

از عناصر میکرو تشکیل شده است.
کود-مگامینو-اسید-امینه-هلیکس

کود مگامینو اسید امینه هلیکس

باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی می شود.
کود-ریز-مغذی

کود ریز مغذی

سبب افزایش وزن بار می شود.
کود-کلسیم-فورته-اورال

کود کلسیم فورته اورال

بهبود سریع علائم کمبود کلسیم در گیاهان