سم-مایع-بردوسیف-1لیتری

سم مایع بردوسیف 1لیتری

ویژگی های بردوسیف کارایی بردوسیف: بردوسیف قارچ کش و باکتری کش بی ضرر،ارگانیک حفاظتی تماسی است...
سم-مایع-بردوسیف5-لیتری

سم مایع بردوسیف 5 لیتری

 ضدعفونی خاک زراعی قبل از کاشت
سم-مایع-بردوسيف-١٠٠-سي-سي

سم مایع بردوسيف ١٠٠ سي سي

ویژگی های بردوسیف کارایی بردوسیف: بردوسیف قارچ کش و باکتری کش بی ضرر،ارگانیک حفاظتی تماسی است...
سم-تركيب-بردو-دوقلو

سم تركيب بردو دوقلو

ویژگی های بردوسیف کارایی بردوسیف: بردوسیف قارچ کش و باکتری کش بی ضرر،ارگانیک حفاظتی تماسی است...
FUNGI-STOP-فانگای-استاپ

FUNGI.STOP (فانگای.استاپ)

تسریع فرآیند فتوسنتز و بهبود تنفس گیاه
قارچ-کش-زیستی-رویین1

قارچ کش زیستی رویین1

کاهش هزینه تهیه سموم
مشخصات-فنى-سم-كلر-تالونيل-كاوش

سم كلر تالونيل كاوش

دوره ى كارنس اين سم 14 روز است.
سم-پنکونازول-کاوش

سم پنکونازول کاوش

در رطوبت مناسب تاثیر بیشتری دارد
سم-مانکوزب-وارداتی-هندی

سم مانکوزب وارداتی هندی

مانکوزب در محيط اسيدي ناپايدار است.
سم-تیوفانات-متیل

سم تیوفانات متیل( توپسین) کاوش

با همه محصولات سازگار است .