سم-مایع-بردوسیف-1لیتری

سم مایع بردوسیف 1لیتری

ویژگی های بردوسیفکارایی بردوسیف:بردوسیف قارچ کش و باکتری کش بی ضرر،ارگانیک حفاظتی تماسی است...
تیوفانات-متیل-آریا-تاپسان

تیوفانات متیل آریا (تاپسان)

تیوفانات متیل آریا 70% پودر با قابلیت تر شوندگی
کرزوکسیم-متیل-آریا-100-گرمی

کرزوکسیم متیل آریا 100 گرمی

کرزوکسیم متیل آریا50% گرانول قابل پخش در آب
فوزتیل-آلومینیوم-آریا

فوزتیل آلومینیوم آریا

فوزتیل آلومینیوم 80% گرانول قابل پخش در آب