کود-کلات-مس

کود کلات مس

کود کلات مس ۱۵ ٪ پودری و کود مس حاوی نیتروژن ۷٪ مایع محصولی بی نظیر جهت ایجاد مقاومت نسبت به بیماریه...

سم-مایع-بردوسیف-1لیتری

سم مایع بردوسیف 1لیتری

ویژگی های بردوسیف کارایی بردوسیف: بردوسیف قارچ کش و باکتری کش بی ضرر،ارگانیک حفاظتی تماسی است...

سم-مایع-بردوسیف5-لیتری

سم مایع بردوسیف 5 لیتری

 ضدعفونی خاک زراعی قبل از کاشت

سم-مایع-بردوسيف-١٠٠-سي-سي

سم مایع بردوسيف ١٠٠ سي سي

ویژگی های بردوسیف کارایی بردوسیف: بردوسیف قارچ کش و باکتری کش بی ضرر،ارگانیک حفاظتی تماسی است...

سم-تركيب-بردو-دوقلو

سم تركيب بردو دوقلو

ویژگی های بردوسیف کارایی بردوسیف: بردوسیف قارچ کش و باکتری کش بی ضرر،ارگانیک حفاظتی تماسی است...

FUNGI-STOP-فانگای-استاپ

FUNGI.STOP (فانگای.استاپ)

تسریع فرآیند فتوسنتز و بهبود تنفس گیاه

قارچ-کش-زیستی-رویین1

قارچ کش زیستی رویین1

کاهش هزینه تهیه سموم