بذرذرت-شیرین-رقم-نیکا-۱

بذرذرت شیرین رقم نیکا ۱

      بذر هیبرید ذرت شیرین و فوق شیرین بذر ذرت شیرین به عنوان یکی از مهمترین انواع ذرت های ویژه ج...

بذر-ذرت-فوق-شیرین-الیکا

بذر ذرت فوق شیرین الیکا

میزان بذر ذرت فوق شیرین در هر یک کیلو از بسته ها 7000عدد می باشد.

بذر-ذرت-شیرین-نیکا

بذر ذرت شیرین نیکا

پوشش دار شده با ترکیبات ریز مغذی و محرک رشد