رویش-1-کود-مایع-آلی-پتاس-بالا

رویش-1 (کود مایع آلی پتاس بالا)

کاهش اثرات تنش شوری و سمیّت سدیم
رویش-۲-دی-آمونیوم-فسفات

رویش-۲ دی آمونیوم فسفات

مناسب خاک‌های قلیایی و آهکی
سم-پروفنفوس-کاوش

سم پروفنفوس کاوش

تاثیر طولانی مدت در کنترل آفات.
سم-پاراکوات-کاوش

سم پاراکوات کاوش

در حلالهای آلی حل نمی شود.
سم-تری-فلورالین-کاوش

سم تری فلورالین کاوش

تریفلورالین سمیت پایینی دارد.
سم-توفوردی-ام-اس-پ-آ-67-5-کاوش

سم توفوردی + ام اس پ آ 67/5% کاوش

این سم برای زنبور عسل سمی نیست.
سم-فن-مديفام

سم فن مديفام+ دس مديفام+ اتوفومازيت كاوش

اين علف كش از راه برگ جذب مى شود
مشخصات-فنى-سم-ترى-بنورون-متيل

سم ترى بنورون متيل كاوش

در حلال هاى آلى ناپايدار است.
مشخصات-فنى-سم-اكسى-فلورفن

سم اكسى فلورفن كاوش

علف كشى سيستميك انتخابى است.
سم-تری-بنورون-متیل

سم تری بنورون متیل

اين تركيب اثر ابقايي كوتاهي در خاك دارد.