هربان-25-کیلویی

هربان 25 کیلویی

هربان یکی از نادرترین مواد معدنی در دنیاست که استفاده آن در بخش کشاورزی تاثیرات شگرفی را بر روی گیاه...
کود-مایع-SAL-STOP-سال-استاپ

کود مایع SAL.STOP(سال.استاپ)

کود مایع ارگانیک SAL.STOP (سال.استاپ)مواد هیومیکی ساختار پویایی دارند و تا ۸۰ درصد مواد آلی خاک...
اسید-هیومیک گوداگری

اسید هیومیک

اسید هیومیک گوداگری ترکیبی خالص و قدرتمند در جهت اصلاح خاک و بهبود جذب سایر عناصر