دستگاه-پلاستیک-کش-تیپ-پهن-کن

دستگاه پلاستیک کش تیپ پهن کن

در روش های جدید زراعت سعی می شود تا با پوشاندن زمین ناحیه اطراف بوته با لایه ای نازک پلاستیکی مانع ا...