به منظور ارج نهادن بر فعالیت های شما عزیزان در سایت یا اپلیکیشن، یکتابان سیستم امتیازدهی منحصر به فردی را طراحی نموده است. امتیاز یک شاخص ارزش گذاری و ثبت فعالیت های شما در این سایت می باشد. به منظور لذت بیشتر شما از فعالیت در یکتابان و استفاده بهینه از نتایج فعالیت ها، امکانات مختلفی را طراحی شده و شانس خرید رایگان، استفاده از امتیازات در برنامه ها و سایت های مختلف همکار پیش بینی شده است.

شما میتوانید برای فعالیت هایی مانند تولید فیلم از فعالیت های روزانه کشاورزی یا آپلود فیلم های آموزشی، تهیه گزارش تصویری، تهیه گزارشات صوتی، مصاحبه صوتی، تهیه متن های مختلف مانند تحلیل برای محصولات، نصب اپلیکیشن با استفاده از لینک اختصاصی شما، معرفی عضو جدید، تکمیل پروفایل شخصی، ایجاد پروفایل های تخصصی مانند تامین کننده، کشاورزی و بسیاری فعالیت های دیگر از یکتابان امتیاز دریافت کنید.

این امتیازات، با هدف افزایش انگیزه شما برای حضور و فعالیت بیشتر در یکتابان، میتواند  در زمان برگزاری جشنواره های مختلف با کالاهای مختلف تبادل شود و یا در بازار امتیازات یکتابان خرید و فروش شده و یا تبدیل به اعتبار و در کیف پول شما ذخیره شود. برای هر 100 امتیاز یک یکتاکد اختصاصی به شما داده خواهد که با ذخیره این کد در کیف پول و ارایه آن به سایت های همکار میتوانید از مزایای آن بهره مند شوید.    

میزان امتیاز هر فعالیت بر اساس سیاست های شرکت در هر زمان ممکن است تغییر نماید. این تغییرات هیچگونه حقی برای کاربران به منظور استفاده از تغییرات جدید برای فعالیت های قبلی و یا قوانین قبلی برای فعالیت های جدید ایجاد نمی نماید. یکتابان تمام تلاش خود را برای رضایتمندی شما از فعالیت و حضورتان در سایت می نماید.