چشم انداز (Vision)

«خانه هر کشاورز یک مرکز خدمات یکتابان»

 

ماموریت (Mission)

ماموريت شرکت یگانه کارآفرینان تدبیر اندیش فراهم نمودن بستر ارتباط بهره برداران بخش کشاورزی با کلیه عوامل زنجیره ارزش، به منظور تبادل اطلاعات و کالا با حداقل زمان و واسطه با بهره­گیری از فناوری های نوین و هوشمند می باشد. اين خدمات با هدف دسترسی آسان و ارزان کشاورزان به کالا ها و نهاده های تایید شده واطلاعات صحیح، توسعه بازاری با ثبات برای محصولات کشاورزان، برقراری ارتباط مستقیم کشاورزان و مشاوران تایید شده و کانالیزه کردن این ارتباط به منظور افزایش بهره­وری در تولید محصولات کشاورزی و ثروت آفزینی در بخش کشاورزی با رویکرد توزیع عادلانه آن، ارائه می شود.

 

اهداف کلان:

 1. افزایش بهره­وری تولید محصولات کشاورزی
 2. توانمند سازی کشاورزان با استفاده از چرخه های مدیریت دانش
 3. دیجیتالی کردن کلیه خدمات کشاورزی در بخش کشاورزی و سطح روستا
 4. تامین مالی تولید محصولات کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 5. تسهیم ارزش افزوده محصولات کشاورزی در سطح زنجیره های ارزش محصولات
 6. کارآفرینی و اشتغال­زایی از طریق ثروت آفرینی و به اشتراک گذاری منابع

 

راهبردهای دستیابی به اهداف:

 1. توسعه مراکز خدمات کشاورزی در قالب پلتفرم دیجیتال و ایجاد سازکار ارائه خدمات مشارکتی
 2. تربیت نیروی انسانی ماهر در مناطق هدف و توانمند سازی کشاورزان
 3. توسعه ساز و کار مدیریت دانش و استفاده از دانش بومی در بخش کشاورزی و انتقال دانش در سطوح مختلف
 4. توسعه فرهنگ کشاورزی نوین در جامعه جوان روستایی
 5. توسعه روابط با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و توسعه واحد تحقیق و توسعه
 6. برقراری ارتباط با شرکت­های دانش بنیان و تلاش برای توسعه بازار محصولات آنها و انتقال فناوری