کهن-ترین-درخت-پسته-در-جهان

کهن ترین درخت پسته در جهان

 کهن ترین درخت پسته موجود در ایران و جهان در شهرستان رفسنجان و در روستای زیبا و تاریخی اودرج....