قطع-کردن-درخت-هرس-کاری-خرید-چوب-بالا

قطع کردن درخت هرس کاری خرید چوب بالا

قیمت: توافقی
شهر: خراسان رضوی/مشهد
تعیین-سطح-آب-تعیین-مکان-چاه-کشاورزی-و-چاه-عمیق

تعیین سطح آب تعیین مکان چاه کشاورزی و چاه عمیق

قیمت: توافقی
شهر: خراسان شمالی/بجنورد
سمپاشی-وباغبانی-هرس-تیلرهمراه-باکودوگل-درهمه-جا

سمپاشی وباغبانی.هرس.تیلرهمراه باکودوگل درهمه جا

قیمت: توافقی
شهر: خراسان رضوی/مشهد
باغبانی فضای سبز کارشناس باغبان سمپاشی هرس

باغبانی فضای سبز کارشناس باغبان سمپاشی هرس

قیمت: توافقی
شهر: البرز/کرج
حفاری-چاه-اب-حفر-چاه-تعمیر-پمپ-چاه-بازوبست-پمپ-چاه

حفاری چاه اب حفر چاه تعمیر پمپ چاه بازوبست پمپ چاه

قیمت: توافقی
شهر: تهران/تهران
باغبانی-و-هرس-کاری-و-سمپاشی-حشرات-درهمه-نقاط-تهران

باغبانی و هرس کاری و سمپاشی حشرات درهمه نقاط تهران

قیمت: توافقی
شهر: تهران/تهران
خرید-چوب-هرس-وقطع-درخت

خرید چوب هرس وقطع درخت

قیمت: توافقی
شهر: خراسان رضوی/مشهد
سمپاشی-ضد-عفونی-تخصصی-مهندسین-سم-پاشی-سم-پاش

سمپاشی ضد عفونی تخصصی مهندسین سم پاشی سم پاش

قیمت: توافقی
شهر: فارس/شیراز
آبیاری-قطره-ای-اجرا-سطحی-و-زیرسطحی

آبیاری قطره ای اجرا سطحی و زیرسطحی

قیمت: توافقی
شهر: فارس/شیراز
خریدار-انواع-چوب-و-درخت-خشک-وغیره-قطع-هرس-برش

خریدار انواع چوب و درخت خشک وغیره،قطع،هرس،برش

قیمت: توافقی
شهر: خراسان رضوی/مشهد
اجرای-ابیاری-قطره-ای-زیر-سطحی-و-بارانی

اجرای ابیاری قطره ای زیر سطحی و بارانی

قیمت: توافقی
شهر: فارس/شیراز
قطع-و-هرس-درخت

قطع و هرس درخت

قیمت: توافقی
شهر: خراسان رضوی/مشهد
شخم-زدن-باغات-با-تیلر

شخم زدن باغات با تیلر

قیمت: توافقی
شهر: خراسان شمالی/بجنورد
باغبانی-وسمپاشی-تیلر-خاک-هرس-نهال-کود-گلکاری

باغبانی وسمپاشی ،تیلر.خاک هرس نهال کود،گلکاری

قیمت: توافقی
شهر: خراسان رضوی/مشهد
شخم-زدن-باتیلر

شخم زدن با تیلر

قیمت: توافقی
شهر: خراسان شمالی/بجنورد
کلیه-خدمات-فضای-سبزباغ-ویلا-باغچه

کلیه‌ خدمات‌ فضای‌ سبز باغ‌ ویلا‌ باغچه

قیمت: توافقی
شهر: تهران/تهران
سمپاشی-مزارع-و-باغات-با-پهپاد-کشاورزی

سمپاشی مزارع و باغات با پهپاد کشاورزی

قیمت: توافقی
شهر: البرز/کرج
قطع-هرس-درخت-خرید-چوب-اره-برقی-موتوری-ضایعات-چوب

قطع هرس درخت/خرید چوب /اره برقی موتوری/ضایعات چوب

قیمت: توافقی
شهر: خراسان رضوی/مشهد
سم-پاشی-درختان-آفت-زده-و-سم-پاشی-علف-های-هرز

سم پاشی درختان آفت زده و سم پاشی علف های هرز

قیمت: توافقی
شهر: آذربایجان شرقی/تبریز
هرس-و-خرید-چوب

هرس و خرید چوب

قیمت: توافقی
شهر: البرز/هشتگرد
باغبانی-نگهداری-و-انجام-علمی-امور-باغ-و-باغشهر

باغبانی،نگهداری،و انجام علمی امور باغ و باغشهر

قیمت: توافقی
شهر: فارس/شیراز