آموزش کشاورزی

آموزش و ترویج کشاورزی

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

گیاهان باغی

نمایش لیست
علائم کمبودعناصرکم مصرف و پرمصرف درسیب

علائم کمبودعناصرکم مصرف و پرمصرف درسیب

گیاهان باغی

267

بادام

بادام

گیاهان باغی

197

سهم اقتصادی سمیرم درصادرات سیب کشور

سهم اقتصادی سمیرم درصادرات سیب کشور

گیاهان باغی

101

خصوصیات گیاهشناسی سیب

خصوصیات گیاهشناسی سیب

گیاهان باغی

107

آفات درخت سیب

آفات درخت سیب

گیاهان باغی

122

فراوری مغزهای درختی

فراوری مغزهای درختی

گیاهان باغی

78

ارقام هندوانه

ارقام هندوانه

گیاهان باغی

83

مراحل کاشت،داشت وبرداشت هندوانه

مراحل کاشت،داشت وبرداشت هندوانه

گیاهان باغی

79

آفات هندوانه

آفات هندوانه

گیاهان باغی

70

بیماری های هندوانه

بیماری های هندوانه

گیاهان باغی

83

علف­ های ­هرز هندوانه

علف­ های ­هرز هندوانه

گیاهان باغی

79

ریزش میوه مرکبات

ریزش میوه مرکبات

گیاهان باغی

64

سبزی صیفی

نمایش لیست
ارقام ریحان

ارقام ریحان

سبزی صیفی

42

کاشت ریحان

کاشت ریحان

سبزی صیفی

41

کاشت گوجه فرنگی

کاشت گوجه فرنگی

سبزی صیفی

40

پرورش گوجه فرنگی گلخانه ای

پرورش گوجه فرنگی گلخانه ای

سبزی صیفی

43

بادمجان

بادمجان

سبزی صیفی

29

ریحان

ریحان

سبزی صیفی

23

اسفناج

اسفناج

سبزی صیفی

25

جعفری

جعفری

سبزی صیفی

25

شنبلیله

شنبلیله

سبزی صیفی

20

کاشت تره فرنگی

کاشت تره فرنگی

سبزی صیفی

9

کاشت هویج

کاشت هویج

سبزی صیفی

15

کاشت کاهو در مزرعه

کاشت کاهو در مزرعه

سبزی صیفی

11

گیاهان دارویی

نمایش لیست
زراعت زعفران

زراعت زعفران

گیاهان دارویی

181

باریجه

باریجه

گیاهان دارویی

101

چای ترش

چای ترش

گیاهان دارویی

120

آشنایی با گیاه نعناع فلفلی

آشنایی با گیاه نعناع فلفلی

گیاهان دارویی

90

آموزش کامل کاشت نعناع فلفلی

آموزش کامل کاشت نعناع فلفلی

گیاهان دارویی

98

خواص گیاه استویا

خواص گیاه استویا

گیاهان دارویی

95

کشت وپرورش استویا

کشت وپرورش استویا

گیاهان دارویی

96

سابقه تولید استویا

سابقه تولید استویا

گیاهان دارویی

95

مقدمه ای برگیاه دارویی ارغوان

مقدمه ای برگیاه دارویی ارغوان

گیاهان دارویی

94

گیاهشناسی ارغوان

گیاهشناسی ارغوان

گیاهان دارویی

85

آماده سازی زمین گیاهان دارویی

آماده سازی زمین گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

81

کاشت گیاهان دارویی در گلخانه

کاشت گیاهان دارویی در گلخانه

گیاهان دارویی

81

حامیان ما