میدون بار

میدون بار

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

ثبت محصول

فروش ویژه

فروش نهال میوه

فروش نهال میوه

قیمت پایه :

15,000

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۱-۰۶

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۱-۳۱

چهارمحال و بختیاری - فارسان

فروش بذر کدو

فروش بذر کدو

قیمت پایه :

60,000

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۱-۱۴

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۱-۳۱

آذربایجان غربی - ارومیه

فروش بذر زعفران که به صورت پیاز چه می‌باشد

فروش بذر زعفران که به صورت پیاز چه می‌باشد

قیمت پایه :

8,000

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۱-۰۶

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۱-۳۱

البرز - کرج

علف گیاه خرمنکوب شده وخشک وخرد

علف گیاه خرمنکوب شده وخشک وخرد

قیمت پایه :

1,700

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۱-۰۵

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۱-۳۱

کردستان - سنندج

یونجه آماده تحویل

یونجه آماده تحویل

قیمت پایه :

2,700

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۱-۰۵

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۱-۳۱

مرکزی - اراک

جوآبی مخصوص دام

جوآبی مخصوص دام

قیمت پایه :

1,700

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۱-۰۵

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۱-۳۱
کاه یونجه بسته بندی شده

کاه یونجه بسته بندی شده

قیمت پایه :

300

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۸-۱۲-۱۷

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۱-۱۶
حامیان ما