مدیریت-ریسک-در-کشاورزی-آقای-دکترمحمد-مظهری

مدیریت ریسک در کشاورزی -آقای دکترمحمد مظهری

ویدیوی آموزشی آقای دکترمحمد مظهری درخصوص مدیریت ریسک در کشاورزی

بازاریابی-محصولات-کشاورزی-آقای-دکترمحمدمظهری

بازاریابی محصولات کشاورزی-آقای دکترمحمدمظهری

ویدئو آموزشی آقای دکترمحمدمظهری درخصوص بازاریابی محصولات کشاورزی

شناسنامه-بازار-محصول-آقای-دکتر-مظهری

شناسنامه بازار محصول-آقای دکتر مظهری

ویدیوی آموزشی  آقای دکترمظهری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی د...

کشاورزی-قراردادی-آقای-دکتر-محمد-مظهری

کشاورزی قراردادی -آقای دکتر محمد مظهری

صحبت های آقای دکتر محمد مظهری درخصوص کشاورزی قراردادی

یادداشت-برداری-در-کسب-وکارهای-کشاورزی-آقای-دکتر-مظهری

یادداشت برداری در کسب وکارهای کشاورزی- آقای دکتر مظهری

صحبت های آقای دکتر مظهری درخصوص یادداشت برداری در کسب وکارهای کشاورزی

تولیدبیوگاز-از-کوددامداری-آقا-دکتر-محمدنوروزی

تولیدبیوگاز از کوددامداری -آقا دکتر محمدنوروزی

صحبت های آقا دکتر محمدنوروزی درخصوص تولیدبیوگاز از کوددامداری

کشت-دراراضی-شیبدار

کشت دراراضی شیبدار

دراین ویدئو بانحوه کشت دراراضی شیبدار آشنا می شوید...

دفاترخدمات-کشاورزی

دفاترخدمات کشاورزی

دراین ویدئو با دفاترخدمات کشاورزی آشنا میگردید...

منابع-طبیعی

منابع طبیعی

دراین ویدئو بامنابع طبیعی بیشتر آشنامیگردید...

نقش-عشایر-درحفظ-مراتع

نقش عشایر درحفظ مراتع

دراین ویدئو بانقش عشایر درحفظ مراتع آشنامیگردید...

موضوع-هدف-از-ایجاد-شبکه-دانش-کشاورزی-چیست-بخش-دوم

موضوع هدف از ایجاد شبکه دانش کشاورزی چیست؟ (بخش دوم)

صحبت های جناب اقای دکتر غیبی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

موضوع-گلخانه-بخش-اول

برنامه های سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای اصلاح و نوسازی گلخانه ها

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی

موضوع-هدف-از-ایجاد-شبکه-دانش-کشاورزی-چیست

موضوع هدف از ایجاد شبکه دانش کشاورزی چیست؟

صحبت های جناب اقای دکتر غیبی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

موضوع-گلخانه-بخش-دوم

موضوع هدف از ایجاد شبکه دانش کشاورزی

مصاحبه با جناب اقای دکتر نقیبی

موضوع-گلخانه-بخش-سوم

اولویت های تخصیص تسهیلات به کشاورزان در بخش گلخانه

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی

موضوع-گلخانه-بخش-چهارم

برنامه های سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای کشت محصولات جدید در گلخانه

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی

موضوع-گلخانه-بخش-پنجم

برنامه های اموزشی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای علاقمندان و گلخانه داران

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی

موضوع-گلخانه-بخش-ششم

عوامل کاهش رشد کم خیار در هنگام میوه دهی در گلخانه

مصاحبه با جناب اقای مهندس نقیبی

موضوع-گلخانه-بخش-هفتم

مراحل و مشخصات ثبت گلخانه های کوچک مقیاس

مصاحبه با جناب اقای مهندس میر حسینی

موضوع-گلخانه-بخش-هشتم

فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در جهت توانمند سازی و مهارت اموزی کشاورزان و علاقه مندان در حوزه گلخانه ها

مصاحبه با جناب اقای مهندس میر حسینی

موضوع-گلخانه-بخش-نهم-سوال-کشاورز

اشنایی با گلخانه های هیدروپونیک

مصاحبه با جناب اقای مهندس میر حسینی

موضوع-گلخانه

موضوع گلخانه

ویدیوی آموزشی

اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-اول-مهمان-اول

تاریخچه حوزه امور زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی

اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-دوم-مهمان-اول

پروژه های اجرایی اشتغال زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی