گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به شرکت کشت و صنعت دشت سبز داناب

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از شرکت کشت و صنعت دشت سبز داناب

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

شرکت کشت و صنعت دشت سبز داناب

icon

بازرگان

 • شماره تماس :

  بنا به درخواست کاربر محدود شده است
 • آدرس ایمیل :

  test@.com
 • وب سایت :

  http://www.danabco.ir/
 • آدرس :

  بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد 63 ، آزادگان 10 ، پلاک 12

معرفی

توضیحات

حامیان ما