مرکز مشاوره

مرکز مشاوره کسب و کارهای کشاورزی

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

درخواست مشاوره

راهنما

حوضه تخصصی مشاوره :

بازاریابی,توسعه کسب و کار

سوابق تحصیلی :

 • دکتری مهندسی فرآیند مواد غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه پوترا، مالزی 1384-1389

  فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد 1373-1375

  لیسانس علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد 1368-1373
سوابق اجرایی :

 • تدریس درس اصول مهندسی (1)

  تدریس درس اصول مهندسی (2)

  تدریس درس اصول طراحی کارخانه

  تدریس درس آمار و احتمالات
سوابق کاری گذشته :

 • کارشناس صنایع غذایی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز خراسان ، 1375-1377

  عضو هیئت علمی(رییس بخش)، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز آذربایجان شرقی، 1378-1382

  عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز خراسان رضوی، 1382-1395
سوابق علمی پژوهشی :

 • 1- فرزاد غيبي، شادي بصيري و مريم اثني عشري؛ بررسي روش هاي پوست گيري سورگوم دانه اي و امکان استفاده از آرد سورگوم در تهيه ي نان؛ نوآوري در علوم و فناوري غذايي » زمستان 1391 شماره14

  2- الينا عين الله زاده ، مريم جوکار و فرزاد غيبي؛ بررسي تاثير پوشش خوراکي پکتين بر مشخصات موز سرخ شده؛ نوآوري در علوم و فناوري غذايي » شماره1


ارسال نظر

شما میتوانید جهت تکمیل و یا نقد و نظرات مربوط به مطلب ارسالی از طریق فرم زیر اقدام کنید.

برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
حامیان ما