گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به صالح مهدیان پور

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از صالح مهدیان پور

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

 • شماره تماس :

  بنا به درخواست کاربر محدود شده است
 • آدرس ایمیل :

  hasan.mahdianpoor@gmail.com
 • وب سایت :

  www.kiantechco.ir
 • آدرس :

  مشهد - حد فاصل میدان جمهوری و جهاد - مرکز رشد فناوری و کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی - واحد 225

معرفی

توضیحات

حامیان ما