گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به شرکت بهین سامان کشت پویا

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از شرکت بهین سامان کشت پویا

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    info@behinsamanak.ir
  • آدرس :

    حدفاصل میدان تلویزیون ومیدان جهاد-مرکزرشدفناوری وکشاورزی-واحد209

معرفی

توضیحات

حامیان ما