مرکز مشاوره

مرکز مشاوره کسب و کارهای کشاورزی

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

درخواست مشاوره

راهنما

حوضه تخصصی مشاوره :

آبیاری

سوابق تحصیلی :

 • 1- کارشناسی مهندسی کشاورزی آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1370 الی 1374
  2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب از دانشگاه صنعتی شریف

  3- دکتری مهندسی آب - آبیاری از دانشگاه فردوسی مشهد
سوابق اجرایی :

 • 1- مسئول پیگیری امور طرح های ملی شورای پژوهشهای علمی و طرحهای ویژه ( توتک ) در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - مرداد 1379 لغایت مرداد 1384
  2- رئیس بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - بهمن 1379 لغایت شهریور 1381
  3- معاون بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - اسفند 1381 لغایت اسفند 1382
  4- رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - شهریور 1382 لغایت شهریور 1384
  5- رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی - اسفند 1384 لغایت اسفند 1389
سوابق کاری گذشته :

 • 1- عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

  2- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سوابق علمی پژوهشی :

 • 1-


ارسال نظر

شما میتوانید جهت تکمیل و یا نقد و نظرات مربوط به مطلب ارسالی از طریق فرم زیر اقدام کنید.

برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
حامیان ما