مرکز مشاوره

مرکز مشاوره کسب و کارهای کشاورزی

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

درخواست مشاوره

راهنما

حوضه تخصصی مشاوره :

بهزراعی

سوابق تحصیلی :

 • 1- مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تهران
  2- دکتری ماشین های کشاورزی از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی :

 • 1- سردبیر مجله ترویجی "زعفران"
  2- عضوهیات تحریریه مجله علمی پژوهشی "ماشین های کشاورزی" دانشگاه فردوسی مشهد
  3- عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی" تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی" موسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
  4- دبیر اجرایی اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت محصولات کشاورزی 29 و 30 بهمن ماه 1393
  5- دبیر اجرایی دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت محصولات کشاورزی مهرماه 1396
  6- رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خراسان رضوی 1398-1394
  7- فعالیت در زمینه آزمون ماشین های و ادوات کشاورزی (انجام بیش از 100 آزمون و دریافت تاییدیه برای سازندگان)
سوابق کاری گذشته :

 • 1- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان از سال 1379 تا کنون
  2- رئیس بخش عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 1398-1394
سوابق علمی پژوهشی :

 • 1-دانشیار پژوهش
  2- مولف کتاب " اصول علمی کاربردی کاشت داشت و برداشت زعفران"
  3- مولف کتاب: اصول مهندسی سازه ها و تاسیسات گلخانه ای
  4- چاپ بیش از 40 مقاله علمی پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی


ارسال نظر

شما میتوانید جهت تکمیل و یا نقد و نظرات مربوط به مطلب ارسالی از طریق فرم زیر اقدام کنید.

برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
حامیان ما