مرکز مشاوره

مرکز مشاوره کسب و کارهای کشاورزی

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

درخواست مشاوره

راهنما

حوضه تخصصی مشاوره :

بهزراعی

سوابق تحصیلی :

 • 1-کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد ( 1365-1369)

  2-کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه شیراز ( 1370-1374 )

  3-دکتری زراعت ( گرایش اکولوژی ) ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ( 1387 - 1392 )
سوابق اجرایی :

 • مدیر مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع‌طبیعی و صنایع‌غذایی خراسان‌رضوی (1397)
  پژوهشگر مروج ارشد سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی (1396)
  عضوکمیته داوری مقاله‌های هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران (1396)
  رئیس شورای رشد فناوری مرکز رشد کشاورزی، منابع‌طبیعی و صنایع‌غذایی خراسان رضوی (از 1397 تاکنون)
  معاون مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی (از 1395 تاکنون)
  عضو کمیته علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی (از سال 1375 تاکنون)
  عضو کمیته علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر(از سال 1377 تاکنون)
  عضوکمیته تعیین صلاحیت فنی کلینیک های گیاهپزشکی (از سال 1382 تا 1386)
  عضوکمیته تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان (از سال 1377 تا 1384)
  عضو ستاد IPM وکمیته گیاهپزشکی مدیریت حفظ نباتات استان گلستان (از سال 1390 تاکنون)
  عضوگروه انتشارات فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1385 تا 1387)
  عضوکمیته علمی همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران (سال 1386)
  عضوکمیته علمی همایش و جشنواره علمی دانه های روغنی (سال 1383)
  عضوکمیته داوری مقاله‌های نشریه پژوهش و سازندگی (از سال 1379 تاکنون)
  عضوکمیته داوری مقاله‌های نشریه دانش علف‌های هرز ایران ( از سال 1384 تاکنون)
  عضوکمیته داوری مقاله‌های مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی (از سال 1379 تاکنون)
  عضو کمیته داوری مقاله‌های مجله الکترونیکی تولیدات زراعی ( از سال 1387 تاکنون)
  عضو کمیته داوری مقالات نشریه پژوهش‌نامه گیاهان روغنی ایران (از سال 1389 تاکنون)
  عضو انجمن علوم علف‌های هرز ایران (از سال 1378 تاکنون)
  عضو انجمن بيماري شناسي گياهي ايران (از 1374 تاكنون)
  عضو کمیته علمی سومین همایش علوم علف‌های هرز ایران (1388)
  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1390 تاکنون)
  دبیر کارگروه زراعت و توسعه کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه‌های روغنی کشور (1390)
  عضو کارگروه تخصصی برنج سازمان جهاد کشورزی استان گلستان (از سال 1390 تاکنون)
  عضوکمیته داوری مقاله‌های چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران (1390)
  عضوکمیته داوری مقاله‌های سومین سمینار بین‌المللی دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی (1389)
  عضوکانون اجرایی، تحقیقاتی، سنجش، ارزیابی و برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی حفاظتی شمال کشور (از سال 1391 تاکنون)
  مسئول واحد آمار و کامپیوترمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1376 تا 1378)
  رئیس بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1377 تا 1384)
  عضو کمیته ارزشیابی فعالیت های فنی و پژوهشی مرکز (از 1392 تاکنون)
  عضو کمیته کارشناسی تدوین سند توسعه کشاورزی (از 1393 تاکنون)
سوابق کاری گذشته :

 • تدریس سم‌شناسی (مقطع کاردانی)

  1-تدریس مدیریت علف‌های هرز گیاهان روغنی (مقطع کارشناسی)

  2-تدریس مدیریت علف‌های هرز نهالستان‌ها (مقطع کاردانی)

  3-تدریس شناسایی و کنترل علف‌های هرز گیاهان دارویی (مقطع کارشناسی)

  4-تدریس کنترل و روش‌های مبارزه با علف‌های هرز (مقطع کارشناسی)

  5-تدریس تجهیزات در گیاه‌ پزشکی (مقطع کارشناسی)

  6-تدریس مباحث نوین در زراعت (مقطع کارشناسی ارشد)
سوابق علمی پژوهشی :

 • از سال 1376 تا 1392 مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

  از سال 1392 استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

  از سال 1394 استادیار پژوهش مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی


ارسال نظر

شما میتوانید جهت تکمیل و یا نقد و نظرات مربوط به مطلب ارسالی از طریق فرم زیر اقدام کنید.

برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
حامیان ما