گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به ابراهیم پاکنهاد

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از ابراهیم پاکنهاد

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

ابراهیم پاکنهاد

icon

کشاورز

  • شماره تماس :

    09112753087
  • آدرس ایمیل :

    shahahmadisaba0@gmail.com
  • آدرس :

    گرگان-اردیبهشت مرکزی -پلاک 41 واحد 6

معرفی

توضیحات

محصولات زیر کشت

برنج فجر

حامیان ما