گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به شرکت آیدیا پلاس

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از شرکت آیدیا پلاس

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

یکتا نما

icon

بازرگان

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    servatishahab@gmail.com
  • آدرس :

    مشهد - حد فاصل میدان جمهوری و جهاد - مرکز رشد فناوری و کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی - واحد 207

معرفی

توضیحات

حامیان ما