گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به محمد مهدی غنی پور

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از محمد مهدی غنی پور

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    shahahmadisaba0@gmail.com
  • آدرس :

    سمنان-شهرستان شاهرود-شهرک صنعتی شاهرود-کارگر9-کارخانه شرکت سیوند شمالشرق آسیا

معرفی

توضیحات

حامیان ما